Cyfry

video, druk cyfrowy; 2013

Digits/Numbers

Praca video, odnosząca się do symboliki dziesięciu cyfr. Liczby same w sobie pozostają pojęciem abstrakcyjnym, dopóki nie zostaną odniesione do czegoś, oprócz konkretnej wymiernej wartości matematycznej, często mają ukryte symboliczne treści.

Zanim jeszcze pojawiło się pismo, do komunikacji człowiek używał gestu – symbolu, po to by wyrazić dane pojęcie, myślenie symboliczne to więc myślenie pierwotne. Do poszczególnych zjawisk, czynności, przedmiotów, każda grupa społeczna, nadaje właściwy system znaków, dla nich zrozumiały, efektem są zróżnicowane kulturowo obszary na całym globie. Analizując znaczenie cyfr od zera do dziewiątki, możemy znaleźć pewne zbieżności myślenia, wynikające np. z budowy ciała ludzkiego. Symbole dublują się i powielają, niejednokrotnie zadziwiające jest ich podobieństwo znaczeniowe w oddalonych od siebie miejscach, równie też często zaskakuje odmienność w logice myślenia o tym samym znaku, słuszność i wytłumaczalność każdego z podejść.

Digits/Numbers

W swojej pracy koncentruję na symbolice pierwszych dziesięciu, dzięki którym możemy wyrazić każdą wartość rzeczywistą. W pracy tej podobnie jak w przypadku „Liny” używam zautomatyzowanego przekształcenia obrazu video – tym razem pracując na własnych materiałach filmowych.

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers

Digits/Numbers