Bresloy

fotografia, druk cyfrowy 150x90cm; 2015

Bresloy

Bresloy (ברעסלוי) to historyczna nazwa Shtot Wrocławia w języku Jidysz. Shtot to miasto w którym ludność żydowska stanowiła znaczną wiekszość, językiem ich mieszkańców był Jidysz, kultura sztetli uległa zagładzie wraz z nadejściem Holokaustu. W mojej pracy tworzę alternatywną historię „Shtot” Wrocławia, który przed wojną miał populację ponad 10000 Żydów. Jest to fotomontaż próbujący pokazać jak mogłoby wyglądać współczesnie miasto mające cechy Shtot, w tym przypadku Wrocław. Pokazne miejsca i architektura zostały poskładane z fragmentów wrocławskiego krajobrazu, dodane zostały judaistyczne elementy uzupełniające przestrzeń miejską jak np. znaki, nazwy, tablice oraz zostali „wklejeni” anonimowi fikcyjni mieszkańcy pochodzenia żydowskiego.

Cykl pt. „Bresloy” został zrealizowany w trakcie warsztatów inspirowanych tradycją i kulturą Jidysz, prowadzonych przez artystę Yoava Rossano, zorganizowanych przez Fundację Bente Kahan w ramach projektu „Jidisz far ale – jidysz dla wszystkich”.