Album

obiekt, video, druk cyfrowy; 2014

scrapbook bonder

Album z wycinkami, rodzaj pamiętnika lub kroniki, praca wspomnieniowa. Projekt ten powstał na bazie ledwie rozpoczętego albumu rodzinnego, którego ślady widać na pierwszych kartach, później przekształcony został w miejsce do wklejania pamiątek, biletów, wycinków, żeby utrwalic coś co zostałoby zapomniane.

scrapbook 63

album siatka